Staff List
CLASS IV STAFF
1   Sh.Kuldeep Raj
2 Mr. Vijay Kumar
3 Mr. Sukhdayal
4 Ms.Manjana Sharma
5 Mr. Rajesh Kumar
6 Lib. Bearer Mr. Som Lal
7 Chowkidar Sh. Bihari Lal
8 Mr. Dalail Singh
9 Mr. Laxmi Narayan
10 Mr. Surinder Kumar
11 Mr. Dinesh Khajuria
12 Lab Bearer Smt. Pushpa Devi
13 Sh. Shako Ram
14 Sh. Ganesh Dass
15 Mrs. Chander Kanta
16 Mr. Ravinder Kumar
17 Mr. Bilal Ahmed
18 Ms. Renu
19 Ms. Rajni Bala
20 Mr. Varun Vishal
21 Ms. Jyoti Rani
22 Cook Sh. Darshan Nath
23 Sh. Subash Chander
24 Smt. Kamlesh Kumari
25 Sh. Devi Dass
26 Hostel Bearer Ms. Jyoti Devi
27 Waterman Mr. Dalip Singh
28 Gardener Sh. Ganesh Lal
29 Sh. Hem Raj
30 Lady Attendent Ms. Abida Parveen
31 Safai Karamchari Mrs. Meena
32 Mr. Sunny
33 Mr. Khan Mohd
34 Ms. Bimla
35 Ms. Jillo
36 Ms. Ruksana
With patronage of..

Sh.Satya Pal Malik
Hon'ble Governor, J&K

Ms. Sarita Chauhan (IAS)
Commisioner/Secretary, Higher Education Department.

Prof. Zahoor Ahmed Chatt
Director Colleges, Higher Education Department
NIRF 2018 Report

Self Study Report(SSR) of Govt. College for Women, Gandhi Nagar, Jammu

Caste based Grievances